Te Deum na koniec školského roka

Žiaci a učitelia základnej školy v Záhradnom prišli na svätú omšu a Te Deum, aby poďakovali za šk. rok 2023/24.

V piatok 28. júna 2024 ešte pred odovzdaním vysvedčenia v miestnej škole bola svätá omša v našom farskom kostole, ktorú celebroval duchovný otec Stanislav. Pán farár učil žiakov náboženstvo aj počas tohto šk. roka. V kostole sa im aj prihovoril počas homílii. Svätú omšu spevom doprevádzal detský zbor. V závere zaznel hymnus Te Deum laudamus – Teba, Bože, chválime.

Dlhoročný riaditeľ Mgr. Marián Fabian končí vo svojej funkcii a od 1. júla 2024 bude novou riaditeľkou Mgr. Adriana Nováková.

Deťom prajeme pekné letné prázdniny! A ako povedal p. farár počas príhovoru pri svätej omši, aby to neboli prázdne dni. Nájdime si čas na svätú omšu aj počas prázdnin.