V našej farnosti sme mali Týždeň za život pri putovnom a misijnom Pamätníku nenarodených detí.

Týždeň za život v Záhradnom sa uskutočnil v dňoch 15. – 22. júna 2024.

V nedeľu 16. júna 2024 zavítal do našej farnosti dp. Dušan Škurla, ktorý je diecéznym koordinátorom pre Apoštolát ochrany života. Počas svätých omší sa prihovoril veriacim, v homílii spomenul tragédiu potratov a prítomných oboznámil s dielom mladého umelca Martina Hudačeka. Úspechom tohto neobyčajného diela spočíva v tom, že dokáže jemným spôsobom odkomunikovať vážnu tému bolesti po potrate, potrebu odpustenia, uzdravenia a zmierenia.

Počas ďalších dní boli v kostole rôzne modlitby za život. Putovné súsošie sme prebrali z farnosti Terňa a po nás od 22. júna 2024 sa bude nachádzať  vo farnosti Kapušany. Súsošie uzdravenia putuje po celom Slovensku.