Výročie posvätenia chrámu

Každoročne 8. mája si pripomíname výročný deň posvätenia nášho farského kostola.

Pri príležitosti 19. výročia konsekrácie kostola Sedembolestnej Panny Márie bola slávnostná svätá omša, ktorú celebroval dp. Ján Bujdoš, ktorý je farárom v susednej farnosti Fintice.

Terajší farský kostol sa rozhodli postaviť obetaví veriaci za pôsobenia p. dekana J. Macka – Družbackého, ktorý v Záhradnom pôsobil v rokoch 1958 – 1971. Vtedajší farský kostol sv. Štefana, prvého mučeníka, kapacitne už nepostačoval a preto veriaci svojpomocne stavali nový a väčší chrám v rokoch 1967 – 1970. Nový kostol bol zasvätený Sedembolestnej Panny Márie, ako prvý kostol v košickej diecéze s takýmto titulom (patrocíniom). Po dokončení bol požehnaný prelátom (kňazom) J. Onderúvom z Prešova, keďže za komunizmu bol uprázdnený biskupský stolec. Slávnostná udalosť nastala pred devätnástimi rokmi, keď bol konsekrovaný prvým košickým arcibiskupom metropolitom Mons. Alojzom Tkáčom. Túto udalosť pripomínajú aj štyri konsekráčne kríže, ktoré sa u nás zapaľujú vždy 8. mája.

Fotky z 19. výročia konsekrácie farského kostola: