Sväté misie 2017

VĎAKA TI, PANE, ZA MILOSTIVÝ ČAS!

Zmysel života môže človek objaviť iba v Bohu.

Boh je Stvoriteľom človeka, preto iba On môže uspokojiť najhlbšie túžby srdca.


Správa z misií TU.

Sväté misie v našej farnosti viedli redemptoristi.


Pozrite si krátke video, ktoré stručne a jasne predstavuje Katolícku Cirkev.

SVÄTÉ MISIE – osemdňová duchovná obnova celej farnosti.

Cieľom bolo priviesť človeka k radikálnemu životu podľa evanjelia, podľa Krista.

Zmysel života môže človek objaviť iba v Bohu. Boh je Stvoriteľom človeka, preto iba On môže uspokojiť najhlbšie túžby srdca.Správa z misií TU.