Sväté misie 2017

Vďaka Ti, Pane, za milostivý čas! 

Sväté misie v Záhradnom od 2. do 10. septembra 2017 viedli redemptoristi.

Správa z misií TU.

Sväté mise mali za cieľ priviesť človeka k radikálnemu životu podľa evanjelia, podľa Krista.

Zmysel života môže človek objaviť iba v Bohu.

Boh je Stvoriteľom človeka, preto iba On môže uspokojiť najhlbšie túžby srdca.


Pozrite si krátke video, ktoré stručne a jasne predstavuje Katolícku Cirkev.