Misie 2017

VĎAKA TI, PANE, ZA MILOSTIVÝ ČAS!

Zmysel života môže človek objaviť iba v Bohu.

Boh je Stvoriteľom človeka, preto iba On môže uspokojiť najhlbšie túžby srdca.


Správa z misií TU.

Sväté misie v našej farnosti viedli redemptoristi.


Pozrite si krátke video, ktoré stručne a jasne predstavuje Katolícku Cirkev.