18. výročie konsekrácie kostola

Prinášanie obetných darov pri svätej omši

Každoročne slávime výročný deň posviacky chrámu.

V pondelok 8. mája 2023 sme si pri slávnostnej svätej omši pripomenuli 18. výročie konsekrácie farského kostola. Pán farár obetoval svätú omšu za všetkých dobrodincov chrámu.

Dňa 8. mája 2005 bol náš farský kostol Sedembolestnej Panny Márie v Záhradnom konsekrovaný vtedajším arcibiskupom – metropolitom Mons. Alojzom Tkáčom. Túto udalosť pripomínajú aj štyri konsekráčne kríže, ktoré sa u nás zapaľujú vždy 8. mája. Hoci oltár a steny kostola boli konsekrované pred 18-timi rokmi, ale sväté omše a vysluhovanie sviatostí už boli v našom farskom kostole – skoro 35 rokov pred konsekráciou. Obetaví veriaci sa rozhodli postaviť si nový a väčší chrám za pôsobenia nášho p. dekana J. Macka – Družbackého. Veriaci ho svojpomocne stavali v rokoch 1967 – 1970. V septembri 1970 bol kostol požehnaný prelátom (kňazom) J. Onderúvom z Prešova, keďže za komunizmu bol uprázdnený biskupský stolec.