Aktuality

23. novembra 2023

Červená streda

Naša farnosť sa zapojila do celosvetovej iniciatívy s názvom Červená streda.
11. novembra 2023

Pohreb otca kňaza

Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup, celebroval pohrebnú svätú omšu za zosnulého otca kňaza.
3. novembra 2023

Spomienka na Všetkých zosnulých veriacich

Pobožnosti za zosnulých v Záhradnom sa uskutočnili na cintoríne a aj v starobylom chráme sv. Štefana.
8. októbra 2023

Florbalový turnaj mládeže

Naši mladí sa zúčastnili 1. ročníka florbalového turnaja mládeže Košickej arcidiecézy, kde reprezentovali našu farnosť.
3. októbra 2023

Birmovka

Naši birmovanci už prijali sviatosť birmovania, ktorú voláme aj sviatosť kresťanskej dospelosti.
3. októbra 2023

Putovná socha Panny Márie Fatimskej

Po odpustovej slávnosti v našom farskom kostole sa nachádzala socha Panny Márie Fatimskej, ktorá putuje po farnostiach dekanátu, ktorý pripravuje najbližšiu fatimskú pobožnosť v Obišovciach.
15. septembra 2023

Odpustová slávnosť

V našej farnosti sme slávili odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie.
14. septembra 2023

Blahorečenie celej rodiny v Poľsku

Po prvýkrát v histórii Cirkvi bola blahorečená celá rodina – manželia, šesť malých detí (všetky vo veku pod 10 rokov) a nenarodené dieťa, ktorých zabili nacisti za ukrývanie Židov.
15. augusta 2023

Požehnanie bylín a kvetov

Na prikázanú slávnosť Nanebovzatia Panny Márie je zvykom požehnávať byliny a kvety.
6. augusta 2023

Svetové dni mládeže

V Lisabone sa konali Svetové dni mládeže. Nasledujúce sa uskutočnia v Soule.