Aktuality

19. februára 2024

Menovanie a sľub farskej ekonomickej rady

V našej farnosti bola menovaná farská ekonomická rada (kurátori) na 5-ročné obdobie.
14. februára 2024

Popolcová streda

Popolcovou stredou sme vstúpili do 40-dňového pôstneho obdobia.
13. februára 2024

Vysluhovanie sviatosti pomazania chorých

Pán farár pri príležitosti 32. svetového dňa chorých vysluhoval sviatosť pomazania chorých.
4. februára 2024

Sviatok Obetovania Pána

V piatok 2. februára 2024 sme si pripomenuli, ako Panna Mária a sv. Jozef obetovali Pána Ježiša v chráme.
29. januára 2024

Modlitby za uzdravenie a oslobodenie

Aj v roku 2024 sú v pláne modlitby za uzdravenie a oslobodenie v našom farskom kostole.
29. januára 2024

Gréckokatolíci majú nového arcibiskupa a metropolitu

V Prešove sa uskutočnila biskupská vysviacka.
25. januára 2024

Pohreb manželky gréckokatolíckeho kňaza

V stredu 24. januára 2024 sa konal pohreb zosnulej manželky gréckokatolíckeho kňaza.
23. januára 2024

Farská púť k jasličkám

V utorok 23. januára 2024 aj dospelí veriaci zo Záhradného putovali k jasličkám do Prešova.
14. januára 2024

Zjavenie Pána

Na slávnosť Zjavenia Pána sa podľa zvyku v našich krajoch požehnáva trojkráľová voda a požehnávajú sa aj príbytky.
3. januára 2024

Púť detí k jasličkám

Deti zo Záhradného putovali k jasličkám do Prešova.