23. januára 2014

Požehnanie vína

27. decembra 2013
23. januára 2014

Odpustová slávnosť v kostole sv. Štefana

26. decembra 2013
23. januára 2014

Dobrá novina 2013

25. decembra 2013
23. januára 2014

Jasličková pobožnosť

25. decembra 2013 o 14:00 hod. vo farskom kostole.
23. januára 2014

Polnočná svätá omša

Slávnosť Narodenia Pána – v noci. FOTO: J. Grušková
23. januára 2014

Požehnanie betlehemov

23. decembra 2013
23. januára 2014

Vyslanie koledníkov Dobrej noviny

15. decembra 2013 v Kapušanoch.
23. januára 2014

Duchovná obnova o Božom milosrdenstve

10. novembra 2013
23. januára 2014

Národný pochod za život

22. septembra 2013 v Košiciach.
23. januára 2014

Odpustová slávnosť 2013

15. septembra 2013