Modlitby za uzdravenie a oslobodenie

Aj v roku 2024 sú v pláne modlitby za uzdravenie a oslobodenie v našom farskom kostole.

Prvé tohtoročné modlitby za  uzdravenie a oslobodenie sa uskutočnili v nedeľu 28. januára 2024.

V spomínanú nedeľu zaplnili veriaci (najmä z iných farností) náš farský kostol Sedembolestnej Panny Márie, aby prosili za uzdravenie a oslobodenie. V rámci adorácie bola hodina milosrdenstva, piesne a modlitby, ktoré viedol duchovný otec Ján Petrovčík. Po eucharistickom požehnaní nasledovalo pomazanie olejom sv. Šarbela.

V tento deň sa prítomní pomodlili aj litánie k sv. Tomášovi Akvinskému, ktorého liturgickú spomienku slávime 28. januára. Relikviu I. stupňa sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, uchovávame v našom kostole.

V závere popoludňajšieho modlitbového programu bolo uctenie relikvie Svätého kríža a relikvií svätých. Pán farár nakoniec udelil požehnanie relikviami sv. Tomáša Akvinského a sv. Šarbela. 

Modlitby za uzdravenie a oslobodenie v Záhradnom sa konajú v poslednú nedeľu v mesiaci, ale treba sledovať našu webstránku, pretože napr. na Veľkú noc, na Vianoce alebo počas leta nemusia byť.