V našej farnosti sme slávili odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie.

14. 9. 2023 – sviatok Povýšenia Svätého kríža

Program odpustovej slávnosti začal vo štvrtok 14. septembra 2023. Veriaci, ktorí boli prítomní na svätej omši pri príležitosti sviatku Povýšenia Svätého kríža, uctili si vzácnu relikviu Svätého kríža, ktorú uchovávame v našom farskom kostole.

Drevo Svätého kríža, na ktorom zomrel Náš Pán Ježiš Kristus, v roku 326 našla sv. Helena, matka cisára Konštantína. V roku 2020, keď sme si pripomenuli 50 rokov farského kostola Sedembolestnej Panny Márie v Záhradnom, získali sme relikviu z pravého Svätého kríža.

Po večernej svätej omši v predvečer odpustovej slávnosti sa veriaci s duchovným otcom Stanislavom pomodlili krížovú cestu, ktorá začala vo farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie. Jednotlivé zastavenia potom pokračovali na Hlavnej ulici a na Kostolnej ulici, ktoré predniesli naši birmovanci. Veriaci zakončili pobožnosť v našom starobylom kostole sv. Štefana, prvého mučeníka. Pán farár na záver udelil prítomným požehnanie a poďakoval za účasť.

15. 9. 2023 – odpustová slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

V piatok 15. septembra 2023 v Záhradnom sa uskutočnila odpustová slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, našej farnosti a farského kostola.

Slávnostnú svätú omšu celebroval a kazateľom bol dp. Peter Čigáč, farár v Terni. Medzi koncelebrujúcimi kňazmi bol P. Tomáš Rastislav Höger Opraem, rodák z Fintíc, ktorý pôsobí v Ríme. Ďalej koncelebrovali dp. Stanislav Ferčák, farár v Záhradnom, dp. Ján Bujdoš, farár vo Finticiach a o. kanonik Tibor Závadský.

Na odpustovú slávnosť prišli aj veriaci zo susedných farností.


Fotky: 

Odpustová slávnosť v Záhradnom

Pobožnosť krížovej cesty

Uctenie relikvie Svätého kríža