Odpustová slávnosť 2013

14. a 15. septembra 2013 sa uskutočnila odpustová slávnosť v našej farnosti Sedembolestnej Panny Márie.

Bohatý duchovný program začal na sviatok Povýšenia sv. Kríža pobožnosťou krížovej cesty za nenarodené deti. Popoludní kňazi vysluhovali sviatosť zmierenia. Večer veriaci zakončili deväťdňovú modlitbu ruženca k Sedembolestnej. Aj tento rok do chrámu Sedembolestnej Panny Márie zavítali veriaci z gréckokatolíckej farnosti Fulianka. Svätú liturgiu východného obradu slúžil ich duchovný otec ThDr. Milan Kuzmiak, PhD. Po svätej liturgii bola aj Adorácia.

V nedeľu slávnostnú svätú omšu celebroval Dp. Stanislav Ferčák, ktorý je od 1. júla 2013 novým farárom v Záhradnom. Aj tento rok na odpustovú slávnosť prišlo veľké množstvo veriacich z celého okolia. Pozdraviť svojho bývalého farára prišli aj veriaci z farnosti Nižný Hrušov.