Palmovou nedeľou sme vstúpili do Svätého týždňa.

V nedeľu 2. apríla 2023 sme sa pred prvou svätou omšou zhromaždili pri našom starobylom kostole sv. Štefana, kde boli požehnané ratolesti. Pred sprievodom s palmami a bahniatkami sme si vypočuli čítanie z evanjelia (Mt 21, 1-11).

V túto nedeľu sa požehnávajú palmové či olivové ratolesti, u nás najčastejšie bahniatka, tie sa potom spália na popolec, ktorý bude použitý pri obradoch Popolcovej stredy budúceho roku.

Veriaci svoje ratolesti držali v rukách, ktoré pán farár požehnal a pokropil svätenou vodou. Slávnostnou procesiou, ktorá viedla do farského kostola Sedembolestnej Panny Márie na svätú omšu, pripomenuli sme si Pánov vstup do Jeruzalema.

Počas svätých omší zazneli spievané pašie. V tomto roku sa v kostoloch spievajú alebo čítajú pašie podľa Matúša (Mt 26, 14 – 27, 66 alebo kratšie Mt 27, 11 – 54).

FOTKY: Palmová nedeľa v Záhradnom


KRÁTKE VIDEÁ Z PROCESIE: 


Od vydania nového prekladu Rímskeho misála na Slovensku, ktorý začal platiť od začiatku roka 2022, nastali zmeny názvov veľkonočných sviatkov. Viac TU.