Pohreb manželky gréckokatolíckeho kňaza

V stredu 24. januára 2024 sa konal pohreb zosnulej manželky gréckokatolíckeho kňaza.

Zo života: Mária Smolnická (rod. Štecová) sa narodila 26. augusta 1937 v Habure pri Medzilaborciach. Za Jána Smolnického sa vydala 9. augusta 1958 a prežili spoločne 63 rokov. Posledné roky žili v Záhradnom. Kňaz Ján Smolnický zomrel 7. februára 2021 a pochovali ho 11. februára 2021 na miestnom cintoríne v Záhradnom. Spolu vychovali tri deti. Po smrti manžela sa o Máriu starala jej dcéra Anastázia, ktorá býva v Záhradnom.

Mária Smolnická zomrela 20. januára 2024 vo veku 86 rokov života.

Pohreb: V našom farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie viedol pohrebné obrady – panychídu a zádušná svätá liturgiu celebroval Mons. Ján Babjak, emeritný prešovský arcibiskup. V homílii veriacim povedal, že smrť sa raz stane našou vlastnou realitou a prítomných povzbudil, že máme žiť v posväcujúcej milosti, aby nás neprekvapila. Otec arcibiskup si zaspomínal, ako pred 47 rokmi mu rehoľná sestra Dominika na pohľadnicu napísala, že v predvečer Života budeme súdení z lásky. Otec arcibiskup pokračoval, že aj nebohá Mária žila podľa tejto pravdy a služba po boku kňaza ju k tomu inšpirovala denno-denne. V závere homílie vyzval k modlitbe za zosnulú, ale aj za nás, aby sme sa vedeli pripraviť na život vo večnosti.

Zosnulú Máriu pochovali na miestnom cintoríne v Záhradnom.