V pondelok, v utorok a v stredu pred slávnosťou Nanebovstúpenia Pána máme prosebné dni.

Obsahom týchto dní sú prosby za úrodu.

V pondelok 15. mája 2023 sme v našom farskom kostole pri večernej svätej omši prosili o požehnanie a priaznivé počasie pre tohtoročnú úrodu. V čase sejby bol omšový formulár.

Po svätej omši sme počas litánií k všetkým svätým sa presunuli vonku pred kostol. Pri kríži sa uskutočnilo požehnanie ozimín, ktoré si veriaci mohli vziať domov alebo založiť do modlitebnej knižky.

Fotky TU.