Naši birmovanci putovali do Vysokej nad Uhom, rodiska blahoslavenej Anny Kolesárovej, panny a mučenice.

Birmovanci zo Záhradného v sobotu 26. novembra si vykonali púť do Vysokej nad Uhom (okr. Michalovce), ktorá je rodnou obcou našej blahoslavenej mučeníčky. Blahoslavená Anka zomrela mučeníckou smrťou ako šestnásťročná pri obrane čistoty. Zo života blahoslavenej TU.

Pán starosta zabezpečil autobusovú prepravu pre našich birmovancov a sám aj šoféroval autobus. Keď sme prišli do Vysokej nad Uhom, tak nás v Domčeku privítali dobrovoľníci a duchovný otec Pavol Hudák, ktorý už mnoho rokov sa venuje zvlášť mladým. O. Pavol je rektorom v Domčeku. V tento deň si spolu s našimi birmovancami vykonali duchovnú obnovu aj birmovanci z Bardejova, ktorých bolo asi 50. Takže účastníkov spomínanej púte a duchovnej obnovy bolo asi 80.

Hlavný program bol v kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom. Ide o filiálny kostol, ktorý patrí do farnosti Pavlovce nad Uhom. V kostole sa prítomným prihovoril mladý dobrovoľník, ktorý priblížil život bl. Anky Kolesárovej. Po ňom mal prednášku o. Pavol Hudák, ktorý hovoril o vzťahoch a povzbudil mladých prosiť o múdre, čisté a milujúce srdce. Pri svätej omši, ktorá bola votívna zo spomienky blahoslavenej Anny, duchovný otec Pavol hovoril o vzácnej perle. Koncelebrantom bol aj náš duchovný otec Stanislav, ktorý sprevádzal našich birmovancov. Pri svätej omši miništrovali aj naši miništranti (terajší birmovanci) Erik, Lukáš a Patrik.

Po svätej omši sme si dali chutný obed v Domčeku. Všetci sme sa zmestili a dobre naobedovali. 🙂

Potom sa k nám opäť prihovoril o. Pavol Hudák. Veľmi dobre sa ho počúvalo. Dievčatám rozdal biele „ruže“ a hovoril aj o Ankinom prsteni. Ankin prsteň je symbolom túžby po vnútornej krásy a čistých vzťahoch. V rodisku blahoslavenej Anny môžu dievčatá požiadať o tento prsteň. Aj na túto púť niektoré dievčatá prišli s úmyslom získať tento prsteň.

Dúfame, že táto duchovná akcia povzbudila mladých a pomohla im zatúžiť po správnych hodnotách.

Spomeňme si na našich birmovancov a na všetkých mladých vo svojich modlitbách!

FOTO: Púť birmovancov


Blahorečenie Anny Kolesárovej sa uskutočnilo 1. septembra 2018 v Košiciach. Na beatifikáciu prišli mnohí veriaci a medzi nimi bolo aj niekoľko veriacich z našej farnosti. Fotky z blahorečenia TU.