Počas adventného obdobia boli opäť v našej farnosti (po niekoľkých rokoch) rorátné sväté omše ku cti Preblahoslavenej Panny Márie. Svätá omša pri sviečkach bola ráno o 5:30 hod., aby mohli prísť aj deti, mládež a pracujúci.