Slávnosť prvého svätého prijímania

V nedeľu 4. júna 2023 prijalo desať detí po prvýkrát Pána Ježiša v Eucharistii.

Slávnosť prvého svätého prijímania je vo farnosti významnou udalosťou. V našom farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Záhradnom zvykneme mať posledné roky takúto peknú udalosť na slávnosť Najsvätejšej Trojice.

Deň pred slávnosťou sa prvoprijímajúce deti vyspovedali. Začali spoločnou modlitbou pred svätou spoveďou a potom po jednom prichádzali za pánom farárom, aby vyznali svoje hriechy od malička. Keď sa všetci vyspovedali, tak sa opäť spoločne pomodlili. Nakoniec sa deti zbavili papierikov, kde boli napísané hriechy a vonku ich položili na určené miesto a pán farár ich zapálil.

Naše tohtoročné prvoprijímajúce deti:

Lukáš Daňko, Adam Pavol Hrabčák, Juliana Chabadová, Stanislava Imrichová, Lea Maťašová, Jakub Palenčár, Nicolas Redaj, Nikola Sopková, Nina Stajančová a Natália Žoncová. 

Fotky zo slávnosti: