Spomienka na všetkých verných zosnulých

Tohtoročná pobožnosť za zosnulých sa uskutočnila na cintoríne a aj v našom starobylom kostole sv. Štefana.


Pobožnosť za zosnulých na cintoríne 

Na slávnosť Všetkých svätých (1. novembra) je štátny sviatok a preto je možné, aby pobožnosť za zosnulých sa konala už v tento deň. Očakáva sa práve väčšia účasť na pobožnosti.

Pobožnosť  pozostávala z čítania, žalmu, evanjelia, prosieb, litánií k všetkým svätým a z modlitieb za zosnulých príbuzných, priateľov, dobrodincov, kňazov a všetkých ostatných zosnulých.

FOTO: Pobožnosť na cintoríne

Po pobožnosti sa pán farár ešte pomodlil aj pri hroboch kňazov, ktorí sú pochovaní na miestnom cintoríne. Rímskokatolícky kňaz Štefan Hudaček sa narodil v roku 1831 a zomrel veľmi mladý v roku 1857. Druhým pochovaným je gréckokatolícky kňaz Ján Smolnický, ktorý sa narodil v roku 1938 a zomrel v roku 2021.


Pobožnosť za zosnulých v kostole

Podľa apoštolskej konštitúcie pápeža Benedikta XV. Incruentum Altaris môže 2. novembra každý kňaz celebrovať tri sväté omše. Jednu z nich môže na svoj vlastný úmysel za zosnulých, druhú za všetkých zosnulých a tretiu na úmysel Svätého Otca. V Záhradnom boli tri sväté omše a druhá v poradí obetovaná za všetkých zosnulých bola v našom starobylom kostole sv. Štefana. V závere pri zapálenej veľkonočnej svieci bola pobožnosť za zosnulých.

FOTO: Svätá omša a pobožnosť za zosnulých v kostole sv. Štefana


ÚPLNÉ ODPUSTKY ZA DUŠE V OČISTCI možno získať:
  • raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých;
  • v deň Spomienky na všetkých zosnulých. Veriaci, ktorý nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha;

Treba splniť aj podmienky:  sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Zároveň je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.