Sviečka za nenarodené deti

2. novembra sme sa zapojili do akcie Sviečka za nenarodené deti.

Kúpou sviečky sa podporujú aktivity Fóra života. Viac informácii na webstránke Sviečka za nenarodené deti.

Aj v našom farskom kostole mali veriaci možnosť, aby si zakúpili sviečku, ktorú mohli 2. novembra zapáliť. Na Dušičky sme sa modlili za všetkých zosnulých, ale pamätali sme aj na deti, ktorým nebolo dopriate narodiť sa. Po večernej svätej omši sa prítomní veriaci zhromaždili vonku pred kostolom, kde pri horiacich sviečkach v modlitbe pamätali na nenarodené deti.

FOTO: Modlitby za nenarodené deti