Na najväčšom prešovskom sídlisku Sekčov sa uskutočnilo vyslanie koledníkov Dobrej noviny.

V nedeľu 10. decembra 2023 sa koledníci z nášho regiónu Šariš zhromaždili vo farnosti Krista Kráľa v Prešove.

Viac ako 20 účastníkov bolo zo Záhradného. Našich koledníkov do Prešova dopravil p. starosta a p. farár.

Svätú omšu vo farskom kostole Krista Kráľa celebroval Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup, ktorý koledníkov povzbudil, aby prinášali radosť a v závere ich požehnal.

Po svätej omši bolo v pastoračnom centre pripravené občerstvenie (čaj, džús a koláče). Aj tam sa prítomní mohli radovať zo spoločného stretnutia koledníkov.

V Záhradnom je už dlhoročným zvykom, že 25. decembra budú koledovať koledníci Dobrej noviny a muži.

Fotky: