Na slávnosť Zjavenia Pána sa podľa zvyku v našich krajoch požehnáva trojkráľová voda a požehnávajú sa aj príbytky.

V sobotu 6. januára 2024 náš duchovný otec Stanislav celebroval slávnostnú svätú omšu. V úvode požehnal vodu, soľ, kriedu a kadidlo. Potom pokropil touto požehnanou vodou prítomných veriacich. Trojkráľovú vodu si veriaci mohli zobrať do svojich príbytkov.

Na slávnosť Epifánie – Zjavenia Pána si pripomíname tri zázraky:

– hviezda priviedla mudrcov k jasliam;

– z vody sa stalo víno na svadbe;

– Kristus sa dal Jánovi pokrstiť v Jordáne, aby nás spasil.

V období slávnosti Zjavenia Pána sa požehnávajú domy aj v našej farnosti.

Pán farár s asistenciou vo sviatočný deň navštívil rodiny, ktoré ho požiadali o požehnanie svojho domu.

V pondelok 8. januára požehnal aj novú halu – autoservis v Záhradnom.

Vianočné obdobie sa sviatkom Krstu Pána (v tomto roku 7. januára) sa skončilo a začalo sa Cezročné obdobie.


Fotky z požehnania trojkráľovej vody:


Fotky z požehnania príbytkov: