Marek Bartkovský

1. januára 2014

Októbrové pobožnosti

V mesiaci október sme sa pred každou svätou omšou modlili posvätný ruženec.
1. januára 2014

Národný pochod za život

22. septembra 2013 sa uskutočnil po prvý krát Národný pochod za život. Aj veriaci z našej farnosti prišli podporiť túto akciu do Košíc.
26. mája 2013

Prvé sväté prijímanie

26. máj 2013
3. júna 2012

Prvé sväté prijímanie

3. jún 2012