Farská púť k jasličkám

V utorok 23. januára 2024 aj dospelí veriaci zo Záhradného putovali k jasličkám do Prešova.

Farská púť sa uskutočnila pri príležitosti 800. výročia prvých živých jasličiek, ktoré poznáme od sv. Františka z Assisi. K pútnikom z našej farnosti sa pridali aj veriaci z Demjaty (zo susednej farnosti Tulčík).

Vo františkánskom kláštore sa pútnikom venoval br. Tomáš, ktorý porozprával o relikviách svätých, ktoré sa u nich nachádzajú. Pripomenul aj udalosť v Greccio (r. 1223).

Po príhovore br. Tomáša nasledovala votívna svätá omša O všetkých svätých v kaplnke relikvií svätých, ktorú celebroval dp. Stanislav Ferčák, farár v Záhradnom. V homílii nás povzbudil plniť Božiu vôľu (vychádzajúc z evanjelia dňa), ale aj dosiahnuť svätosť a byť v nebi. Pútnici mysleli aj na naše farnosti a na tento úmysel bola obetovaná svätá omša.

Po svätej omši si prítomní prezreli najväčšiu zbierku relikvií svätých na Slovensku a farská a púť vyvrcholila tichou modlitbou vo Františkánskom kostole sv. Jozefa, kde sa nachádzajú pohyblivé jasličky.

Fotky z farskej púte:

3. januára 2024 si takúto púť vykonali aj deti zo Záhradného. Viac TU.

Do 2. februára 2024 je možné za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky návštevou kostolov, ktoré sú na celom svete zverené františkánskym rodinám a zotrvaním v modlitbe pred tam vystavenými jasličkami. Aj tí, ktorí sú chorí, alebo telesne nie sú schopní zúčastniť sa tejto poklony, môžu získať dar úplných odpustkov, tým, že Pánovi obetujú svoje utrpenie alebo sa zbožne pomodlia.