6. januára 2014

Koleda 2014

Na slávnosť Zjavenia Pána je v našich krajoch zvykom požehnávať príbytky.
1. januára 2014

Rok Sedembolestnej Panny Márie

Od 1. januára do 31. decembra 2014 bude na Slovensku Jubilejný rok Sedembolestnej Panny Márie. V našej farnosti sa budeme každú stredu 30 min. pred svätou omšou modliť posvätný ruženec k Sedembolestnej Panne Márii.
1. januára 2014

Pastiersky list (1. 1. 2014)

Pastiersky list biskupov Slovenska na Slávnosť Bohorodičky Panny Márie
1. januára 2014

Požehnanie vína

Po 1. krát sa uskutočnilo v našej farnosti požehnanie vína.
1. januára 2014

Odpustová slávnosť v kostole sv. Štefana

 Vo štvrtok 26. decembra 2013 sa uskutočnila odpustová slávnosť na sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka a patróna kostola, ktorý pochádza zo 17. storočia.
1. januára 2014

Koledovanie: muži

Muži sa tiež chceli podeliť na šírení radostnej zvesti.
1. januára 2014

Koledovanie: Dobrá novina

Už po 9. krát sa aj naša farnosť zapojila do koledovanie Dobrej noviny. 
1. januára 2014

Jasličková pobožnosť a scénka birmovancov

Na slávnosť Narodenia Pána (25. decembra) bola jasličková pobožnosť a scénka birmovancov. 
1. januára 2014

Betlehemské svetlo

Aj tento rok skauti zabezpečili rozvoz Betlehemského svetla po Slovensku. Betlehemské svetlo sme mali možnosť si z nášho farského kostola odpáliť a vziať domov. Starším ľuďom toto svetlo roznášali po dedine naši birmovanci.
1. januára 2014

Požehnanie betlehemov

23. decembra farský administrátor Dp. Marek Roják na záver večernej svätej omše požehnal betlehemy, ktoré si veriaci našej farnosti priniesli a položili pred oltár.